MBWarez.dk Helpdesk
Dansk MBWarez.dk har noget helpdesk software, baseret på det gratis VNC program Ultra VNC. Softwaren skal ikke installeres, men blot hentes. Det vil så fremvise et vindue, hvori at du skal vælge hvor du vil forbinde til. Her vil der kun være én mulighed, som er til MBWarez.dk. Dobbeltklik på denne.

Programmet vil så skabe en forbindelse til MBWarez.dk, som viser os dit skrivebord. Dette kan udnyttes til at hjælpe med at konstatere / finde fejl, og at løse problemer.

Programmet fjerner sig selv igen efter brug.

Hent her: .exe | .zip
Hvis du har problemer med at hente ".exe", så kan du hente ".zip" og så udpakke denne.
   
   
   
English MBWarez.dk has got some helpdesk software, based on the free VNC application Ultra VNC. The software does not need to be installed, but only downloaded. As the application is opened, a window will show you a list of possible connections. There will be only one, pointing to MBWarez.dk. Doubleclick this.

The program will then create a connection to MBWarez.dk, which will show us your desktop. This can be used to find and fix errors or problems.

The program will clean itself out of your system after use.

Get it here: .exe | .zip
If you have problems downloading the ".exe", you may download the ".zip" and then unpack it.